17
Mar
2016
การนำไอเดียที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกม ไปสร้างเกมและทดลองใช้ที่โรงเรียนของตนเอง Categories : การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

การนำไอเดียที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ครั้งที่ 1 

ไปสร้างเกมและทดลองใช้ที่โรงเรียนของตนเอง   ระหว่างวันที่   21  กพ.  – 5  มีค. 2559 

 

                       

                       

                      

      มีการแชร์ภาพการทดลองให้เด็ก  และบุคลากรครูทดลองเล่นเกมกันในไลน์ที่ตั้งขึ้นเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมออกแบบเกม  ได้เห็นความตั้งใจและความพยายามของคุณครูและนักเรียนแกนนำที่ได้สร้างสรรค์เกมใหม่ๆเพิ่มขึ้น  และทดลองใช้อย่างสนุกสนาน  โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมให้คุณครูได้บันทึกและนำไปปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อนของเกม  ก่อนการประชุมครั้งที่ 3 บางโรงเรียนถึงกับนำไปใช้สอนในห้องเรียน  และให้เด็กสร้างเกมขึ้นมาเอง  เลียนแบบการอบรมที่ได้รับ  น่าชื่นชมมากค่ะ

      

                         

     

 

 

 

 

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก